کالای تحریر آما
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

روز بزرگداشت زمین و زن

روز بزرگداشت زمین و زن

روز بزرگداشت زمین که در واقع روز بزرگداشت زن نیز می باشد؛ پنجمین روز از اسفند ماه است.

این روز ریشه در تاریخ کهن ایرانی دارد. ایرانی های باستان این روز را جشن گرفته و به شکر گذاری می پرداختند.

همچنین می توان گفت با اهدای هدیه های نفیس به زنان، از آن ها سپاس گذاری می کردند. علت این که روز بزرگداشت زمین و زنان هم زمان برگزار می شود؛

باروری و زایندگی هر دو آن ها است.

هم زنان و هم زمین سر منشا زندگی و حیات هستند. در ایران باستان به پنجمین روز از ماه اسفند، سپندارمذ می گویند. این نام در واقع، ریشه پهلوی دارد.

روز بزرگداشت زمین و زنان در تاریخ ایران باستان به جشن سپندارمذگان معروف بوده است.

ابوریحان بیرونی از جمله دانشمندانی بوده که در مورد این روز تاریخی،  در کتاب های خود مطالبی را ذکر کرده است.

ابوریحان این روز را به عنوان جشنی بین ایرانی ها باستان دانسته که در آن جشن، زمین و زنان تکریم می شدند.

اما اختلاف نظر های تاریخی در مورد روز دقیق این جشن، وجود دارد.

هر چند در تقویم های تاریخی زرتشتی پنجمین روز از ماه اسفند، به عنوان روز زمین و زنان نامگذاری شده است.

اما برخی از تاریخ نگار ها معتقدند بیست و نهمین روز ماه بهمن در واقع جشن سپندارمذگان می باشد.

علت این اختلاف تاریخ، تغییر در روش های اندازه گیری طول هر سال، بوده است. زیرا قبل از خیام، شش ماه اول سال سی روزه بود. اما خیام که ریاضیدان بود

شیوه جدیدی را برای تاریخ پیشنهاد کرد و بعد از آن ۶ ماه اول سال سی و یک روز شد و شش روز به سال خورشیدی اضافه گشت

به همین دلیل بعضی ها معتقدند روز بزرگداشت زمین نیز،  باید ۶ روز  به عقب بیاید و ۲۹ بهمن باشد.

0
نظرات دیگران

*
*