اخبار

انتخابات اتحادیه کتاب و نوشت افزار مشهد

این انتخابات در تاریخ ۹۸/۰۴/۳۰ برگزار می گردد